Home : Maharashtra Carrom Association
Menu
Close

Maharashtra Carrom Association
Copyright ©Maharashtra Carrom Association,         All Rights Reserved

53rd Sub - Junior Maharashtra State Carrom Championship : 2017 - 2018
53rd Sub - Junior Maharashtra State Carrom Championship  : 2017 - 2018
NASIK DISTRICT CARROM ASSOCIATION & K.N.D. Bahuuddeshiy Mandal has organised Sub - Junior Championship at Nasik. All Carrom Lovers, Fans are invited to experience JUNIOR's CARRPM PASSION. All Carrom Players Under 14 & Under 12 are invited to participate in the 53rd Sub - Junior Maharashtra State Carrom Championship 2017 - 2018.

Tournament has been organised by NASIK DISTRICT CARROM ASSOCIATION & K.N.D. Bahuuddeshiy Mandal, Nasik. Under aegis of Maharashtra Carrom Association.

Join us LIVE at the Venue to experience intense CARROM Play. Venue : Mahesh Bhuvan, behind Ambad Police Station, CIDCO, Nasik - 9.

Date : 23rd to 24th September, 2017
SUB - JUNIOR ( UNDER 14 ) : WINNERS

Boys


1st
Ojas Sanjay Jadhav ( Mumbai-Sub )
2nd
Sujal Sanjay Gaikwad ( Mumbai )
3rd
Om Ganesh Taware ( Pune )
4th
David Ramesh Bonal ( Palghar )
5th
Mayuresh Tulshidas Naik ( Sindhudurg )
6th
Pratham Mehata ( Mumbai )
7th
Vivek Chavan ( Mumbai )
8th
Asmit Bhakt ( Palghar )

Girls


1st
Shruti Popat Sonawane ( Palghar )
2nd
Keshar Rajesh Nirgun ( Mumbai )
3rd
Amulya Rajula ( Mumbai )
4th
Netra Jitendra Shah ( Raigad )
5th
Akanksha Uday Kadam ( Ratnagiri )
6th
Mansi Rajesh Pandit ( Mumbai-Sub )
7th
Samruddhi Deepak Ghadigaonkar ( Thane )
8th
Pradnya Balasaheb Sapnar ( Nasik )

CADET ( UNDER 12 ) : WINNERS

Boys


1st
Nilansh Hiten Chiplunkar ( Mumbai )
2nd
Aniruddha Vikas Chavan ( Mumbai )
3rd
Apoorv Ramesh Shelke ( Pune )
4th
Mayur Mahesh Lad ( Sindhudurg )

Girls


1st
Sakhee Sachin Dattar ( Thane )
2nd
Madhura Mahesh Devle ( Thane )
3rd
Sara Karia ( Mumbai )
4th
Simran Shinde ( Mumbai )

FIXTURE

Date & Time Cadet Boys Cadet Girls Sub-Jr. Boys Sub-Jr. Girls
23.09.17, 1:00pm - - 1 - 10 -
23.09.17, 2:30pm - - 21 - 36 1 - 4
23.09.17, 4:00pm - 1 - 4 - 5 - 20
23.09.17, 5:30pm 1 - 8 5 - 8 37 - 44 -
23.09.17, 7:00pm 9 - 16 Q.F. - 21 - 28

24.09.17, 9:00am Q.F. Q.F. S.F Q.F.
24.09.17, 11:00am S.F. Final S.F. S.F.
24.09.17, 1:00pm Final Final Final