Home : Maharashtra Carrom Association
Menu
Close

Maharashtra Carrom Association
Copyright ©Maharashtra Carrom Association,         All Rights Reserved

STATE UMPIRES:


Milind Sapte
Milind Sapte
Ratnagiri - 2008
Late-Krishnakant Parkar
Late Krishnakant Parkar
Raigad - 2011

Vijay Shah
Vijay Shah
Mumbai - 2011
Mandar Dalvi
Mandar Dalvi
Ratnagiri - 2011

Rajan Panchal
Rajan Panchal
Raigad - 2011
Dr. Gajanan Bhagat
Dr. Gajanan Bhagat
Mumbai - 2011

Sneha Manjarekar
Sneha Manjarekar
Mumbai - 2015
Pandurang Tawde
Pandurang Tawde
Mumbai - 2017

Yatin Thakur
Yatin Thakur
Mumbai - 2017
Jitendra Dalvi
Jitendra Dalvi
Thane - 2017

A. S. Bhaktiar
A. S. Bhaktiar
Mumbai - 2018
Sagar V. Kulkarni
Sagar V. Kulkarni
Ratnagiri - 2019

Yogesh G. Apte
Yogesh G. Apte
Ratnagiri - 2019
Suhas B. Mainkar
Suhas B. Mainkar
Ratnagiri - 2019